Niska i wysoka temperatura otoczenia


Znaczna część sportowców narażona jest na oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Treningi bądź zawody odbywają się nawet wówczas, gdy temperatura otoczenia jest bardzo wysoka lub niska. To powoduje specyficzne oddziaływania na organizm. Na czym one polegają?

Długotrwałe działanie wysokiej temperatury, powoduje omdlenia, kurcze bądź wyczerpanie cieplne bądź udar cieplny. Przegrzanie organizmu spowodowane jest intensywnym wysiłkiem fizycznym. Czynnikiem zwiększającym ryzyko przegrzania jest również zakładanie stroju, który nie przepuszcza powietrza. Zaobserwowano, że do przegrzania organizmu przyczyniają się niewystarczająco wyćwiczone mięśnie. Zagrożeniem może też być spożywanie preparatów moczopędnych. Przegrzanie organizmu poprzedzone jest odwodnieniem. Z tego powodu bardzo ważne jest spożywanie płynów w większej ilości.

Niskich temperatur najczęściej doświadczają zawodnicy, uprawiający sporty zimowe. Należą do nich m.in. takie dyscypliny, jak łyżwiarstwo czy alpinizm. W wyniku działania niskich temperatur, często pojawia się astma bądź choroba Raynauda. Do najbardziej poważnych skutków niskiej temperatury, zaliczyć można odmrożenia. Dochodzi wówczas do głębokiego zniszczenia poszczególnych tkanek. Odmrożenia najczęściej pojawiają się u osób, która palą papierosy, cierpią na miażdżycę, cukrzycę bądź zakładają zbyt ciasne ubrania.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz