Bóle głowy u sportowców


Na bóle głowy skarży się znaczna część społeczeństwa, w tym także sportowcy. U nich występuje specyficzny ból głowy, który spowodowany jest wysiłkiem fizycznym. Wysiłkowy ból głowy jest bardzo negatywną dolegliwością, ponieważ nie tylko pogarsza sprawność sportowca, ale także może być objawem groźniejszych schorzeń.

Bóle głowy u sportowców pojawiają się z różnych przyczyn. Często powstają na skutek zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Ból głowy spowodowany może być urazem twarzoczaszki. Niekiedy, powodem jego wystąpienia są czynniki metaboliczne, takie jak przetrenowanie, niedokrwistość czy hipoglikemia. Sportowcy często narażeni są na wzrost napięcia mięśniowego, które powstaje na skutek np. wymuszonej pozycji. Jest to również jeden z czynników, sprzyjających wystąpieniu bólu głowy. Czasem przyczyną pojawienia się bólu jest zmęczenie oczu.

Każdy ból głowy powinien być zdiagnozowany przez specjalistę. Podstawą jest szczegółowy wywiad, a także przeprowadzenie badania fizykalnego. W ten sposób można wykluczyć potencjalne zaburzenia neurologiczne. Wysiłkowe bóle głowy są dość częstym schorzeniem u sportowców. Niekiedy dolegliwość ta okazuje się niebezpieczna. Czasem świadczy o pojawieniu się guzów lub krwotoków wewnątrzczaszkowych. Z tego powodu, zawodnik nie powinien podejmować aktywności fizycznej, do czasu wyjaśnienia powodów wystąpienia bólu głowy. Leczenie uzależnione jest od przyczyny. Rodzaj podawanych preparatów farmakologicznych jest dość ograniczony, ponieważ znaczna część z nich, powoduje skutki uboczne.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz